STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI

POZNÁME SLOVENSKO A JEHO PROBLÉMY.

KAŽDÝ DEŇ BOJUJEME ZA LEPŠIE
ŽIVOTY V MESTÁCH A 
OBCIACH.

28 ROKOV PRINÁŠAME
KONŠTRUKTÍVNE RIEŠENIA A REÁLNE VÝSLEDKY Z PRAXE.

SPOJILI SME SA, LEBO TO JE JEDINÁ CESTA AKO ZMENIŤ NAŠE
SLOVENSKO K LEPŠIEMU.

PRETO VSTUPUJEME DO VOLIEB 2020.
ZISTI VIAC
SPOZNAJ NAšICH KRAJSKÝCH REPREZENTANTOV
Rastislav Holubek
Bratislavsky kraj
???
Trnavsky kraj
Peter Straňák
‍Nitriansky kraj
Milan Špánik
Trenčianksy kraj
XY
Banskobystrick kraj
XY
Žilinsky kraj
Ondrej Štefik
Košicky kraj
XY
Prešovsky kraj
Najdôležitejšie programové priority
pre roky 2020 až 2024:
 • Zvýšime kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Zlepšíme ochranu oznamovateľov korupcie a investigatívnych novinárov.
 • Zlepšíme kontrolu verejných obstarávaní posilnením nezávislosti Úradu pre verejnéobstarávanie.
 • Zefektívnime výber DPH. Slovensko len na zlom výbere DPH príde ročne o viac ako o 2 miliardy eur!
 • Zavedieme 13. dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodkov v plnej výške ich mesačnejpenzie a to najneskôr do konca roka 2020.
 • Znížime daňové a odvodové zaťaženie živnostníkov, malých a stredných zamestnávateľov.
 • Máme v pláne prilákať domácich aj zahraničných investorov do menej rozvinutých regiónov Slovenska mimoriadnymi úľavami a daňovými bonusmi.
 • Budeme podporovať slovenských včelárov a farmárov, čím posilníme potravinovú sebestačnosť Slovenska a tvorbu nových pracovných miest.
 • Budeme podporovať regionálne startapové projekty, živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ktorých podnikateľský potenciál má budúcnosť.
 • Zavedieme osobnú hmotnú a prísnejšiu trestnoprávnu zodpovednosť pre politikov a štátnychúradníkov. Po novom budú za svoje korupčné rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom a budú im hroziť vyššie tresty.
 • Zavedieme povinné zverejňovanie majetkových priznaní starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov.
 • Zdaníme tých najbohatších!
 • Budeme pokračovať v postupnom zvyšovaní všetkých dôchodkov.
 • Zvýšime rodičovský príspevok na 500 eur mesačne pre rodičov, ktorí prednarodením dieťaťa pracovali minimálne 6 mesiacov za posledné dva roky.
 • Budemepokračovať vo zvyšovaní minimálnej mzdy a minimálnej hodinovej mzdy. Našímcieľom je minimálna mesačná mzda vo výške 700 eur a minimálna hodinová mzda vovýške 4 eur.
 • Dokončíme hlavnú diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Košicami a to najneskôr do konca roka 2024.
 • Budeme podporovať rozvoj turizmu a kúpeľníctva na Slovensku a zlepšíme propagáciu Slovenska v zahraničí. Viac turistov zo zahraničia znamená viac peňazí pre celé Slovensko.
 • Budeme pokračovať vo zvyšovaní platov zamestnancov v školstve a zdravotníctve.
SPOZNAJTE NÁŠ
KOMPLETNÝ
PROGRAM
SPOZNAJTE NAŠICH PRVÝCH 30 KANDIDÁTOV
 • 01 - Ing. František  Gőgh, DBA - starosta
 • 02 - Viliam Rigo - starosta
 • 03 - Mgr. Jozef  Čechovič - starosta
 • 04 - Rastislav  Holúbek - poslanec NRSR
 • 05 - Mgr. Henrieta  Dvorská - marketingový a kultúrny manager
 • 06 - Viliam Kandra - asistent poslanca NRSR
 • 07 - Ing. Milan Špánik - poslanec NRSR, poslanec mestského zastupiteľstva
 • 08 - Peter Podmajerský - poslanec mestského zastupiteľstva
 • 09 - Martin Augustín - poslanec obecného zastupiteľstva
 • 10 - Ľubomír Talda - generálny manažer Inter Bratislava
 • 11 - Ing. Štefan Straňák - výkonný riaditeľ
 • 12 - Michal Marček - štatutár
 • 13 - Juraj Mokoš - konštruktér, dizajnér
 • 14 - Mgr. Kristián Kevický - riaditeľ odboru poriadkovej polície, OR PZ
 • 15 - Igor Mandák - starosta
 • 16 - MVDr. Pavol Tóth - starosta
 • 17 - Mgr. Jozef Kováč - starosta
 • 18 - PhDr. Tatiana Simona Demová - SZČO
 • 19 - Barbara Mokošová - maklérka
 • 20 - Ing. Katarína Hegyiová - manažér predaja
 • 21 - Gejza Gyurcsi - manažér reprezentácie SR - vodné pólo
 • 22 - Ing. arch. Martin Hoza - architekt
 • 23 - PhDr. Ľubor Hallon, CSc. - dôchodca
 • 24 - Marco Porázik - študent
 • 25 - Kristián Sercel - poslanec obecného zastupiteľstva, SZČO
 • 26 - Zoltán Máriš - poslanec obecného zastupiteľstva, SZČO
 • 27 - Mgr. Peter Forró - SZČO
 • 28 - Jozef Mužlay - SZČO
 • 29 - Mgr. Deniska Letuseková - zdravotná sestra
 • 30 - Mikuláš Weber - podnikateľ
KOMPLETNÁ KANDIDÁTNA LISTINA
HODNOTY
Sme modernou demokratickou proeurópskou stranou.

Sme za mier, pevné medzinárodné a obchodné vzťahy, odmietame akékoľvek
prejavy násilia, fašizmus a rasizmus.

Chceme, aby Slovensko bolo silným a vplyvným členom EÚ a stalo sa lídrom a vzorom pre ostatne členské štáty v mnohých odvetviach a riešeniach.

Chceme, aby slovenskí podnikatelia, ich domáca produkcia bola konkurencieschopná
nielen v EÚ, ale aj na svetových trhoch.

Sme proti povinným migračným kvótam, ale poskytneme azyl všetkým kresťanom prenasledovaným v zahraničí a individuálne všetkým ľuďom, ktorí dokázateľne
trpia genocídou alebo neľudským zaobchádzaním.

Sme za ochranu vonkajšej hranice EÚ Frontex a budeme pomáhať všetkým ľuďom
postihnutým vojnou, genocídou, politickým prenasledovaním režimami,
ktoré potláčajú základnéľudské práva na ich území.

Sme skúsení, JEDNOTNÍ a pripravení

Politická strana STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
spojila zástupcov samospráv, odbornú verejnosť, aktivistov a ľudí s úspesnými príbehmi.

Vďaka mandátu, ktorý nám udelili občania, reálne vidíme do nastaveného systému, poznáme jeho chyby, ale aj právne a ústavne možnosti jeho zmeny k lepšiemu.

Nikto iný nehľadí na problémy občanov viac ako my. Sme v dennodennom kontakte s Vami, poznáme Vaše problémy a Vy poznáte nás.

Máme rozsiahle regionálne štruktúry, občianske združenia a silné odborné tímy
Poznáme lokálne problémy, máme odbornosť a rozumieme legislatíve
Na slovensku je viac ako 2900 starostov
miest a obcí

SPOZNAJTE NAŠE PRIORITY VO VIDEU

predstavujeme vám NAŠe Predsedníctvo
Viliam Rigo
podpredseda strany
Jozef Čechovič
podpredseda strany
Viliam Kandra
podpredseda strany
Peter Podmajersky
podpredseda strany
Juraj Mokoš
podpredseda strany

O NÁS

Nie sme politickou stranou, ktorá jelen o jednej osobe. Sme stranou kolektívneho vedenia, stranou konsenzu. Naším cieľom je ľudí spájať a nie rozdeľovať. Sme ľudia, kto­rým veľmi záleží na tom, v akej krajine žijeme. Najviac nám však záleží na tom, v akej krajine budú žiť naše deti, vnú­čatá a budúce generácie.

Urobíme všetko preto, aby sa obyčajným ľuďom na Slovensku žilo lepšie adôstojnejšie.

Pracovať budeme IBA v prospech obyčajných ľudí a nie v prospech oligarchov čifinančných skupín! Najdôležitejším cieľom politickej strany Starostovia a nezávislí kandidáti jedosiahnuť to, aby ľudia začali opäť dôverovať politikom, polícii, prokuratúre asúdom.

NAPÍŠTE NÁM
Zaujímame sa o Vaše podnety, názory, návrhy, ale taktiež aj o Vašu prípadnú pomoc, podporu.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.
Emailový kontakt: centrala@stank.sk


P.S.: Jedinou rozumnou voľbou v parlamentných voľbách 2020 je politická strana Starostovia a nezávislí kandidáti

Desatoro dobrého starostu

01.
Si starostom nielen tých občanov, ktorí Ťa volili, ale aj tých, ktorí Ťa nevolili.
02.
Dôvera spoluobčanov Ťa postavila na čelo obce. Byť prvým občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a svedomie, že túto dôveru nesklameš!
03.
Práve tak nerozlišuj pri výkone svojho čestného úradu príslušníkov rôznych politických strán – máš v nich vidieť len občanov!
04.
Usiluj podľa síl a možností obce, aby si uľahčil život starých, chudobných a práceneschopných občanov!
05.
Podporuj všetko, čo napomáha školstvu Tvojej obce. Nič lepšieho ako dobré vzdelanie, okrem zdravia, nemôžeme želať našim deťom.
06.
Nezabúdaj na obecnú knižnicu, ktorá poskytuje ušľachtilú zábavu a vzdelanie občanov!
07.
Máš byť úprimným priateľom všetkého, čo skrášľuje a zveľaďuje zdravotnú úroveň obce. Zasadiť dobrý strom na správnom mieste znamená vykonať dobrý skutok!
08.
Vynasnaž sa osvojiť si čím skôr najdôležitejšie právne predpisy a zákony, aby si na nič nezabudol, čo by mohlo byť obci na prospech!
09.
Obecný majetok spravuj a nakladaj s ním opatrnejšie a úzkostlivejšie ako so svojím vlastným majetkom. Ak pregazduješ zo svojho, bude to Tvoja škoda, ak premárniš obci, bude stratená Tvoja česť!
10.
Dávaj obci pekný príklad nielen dobrého starostu, ale aj riadneho občana v súkromnom živote. Jediný tichý príklad máva väčšiu cenu ako mnoho rečí a veľké kázanie!
zdroj: Občianska náuka a výuka pre meštianske školy, 1936
SPOZNAJTE NÁŠHO LíDRA

FRANTIŠEK GőGH

24 rokov starosta obce
Veľké Úľany
6te volebné obdobie v rade
Boj s organizovaným zločinom
rozbitie drogového gangu v obci
Ekonomický rozvoj obce
získanie strategického investora pre obec a jej rozvoj
Vytvorenie atraktívnych pracovných miest
viac peňaži pre ľudi a samotnú obec
Propagácia obce a kraja
organizátor športových podujatí európskeho rozmeru

CHCETE NÁS PODPORIŤ?
Ďakujeme

Sympatizant
€ 10
jednorázová podpora
 • tričko

 • pero

 • nálepky

 • gramofónová platna s hitom STANK

PODPOROVATEľ
€ 20
jednorázová podpora
 • sveter

 • digitálne pero

 • fotografia s predsedom strany

 • VHS záznam zo snemu strany

Člen
€ 40
jednorázová podpora
 • startovací media balíček

 • vytvorenie designu vizitky

 • 2.4 kg mierne údenej klobásy

 • rekreačno-vzdelávaci pobyt v Igrame

Neviete sa rozhodnúť? Neváhajte a spojte sa s nami!

CHCEM POMôct s propagáciou
$11.50
Per month
 • Suspendisse varius enim.

 • Lorem ipsum dolor sit.

 • Quis viverra ornare.

 • Suspendisse varius enim.

CHCEM PRISPIEŤ
skúsenosťami
$25.00
Per month
 • Lorem ipsum dolor sit.

 • Suspendisse varius enim.

 • Duis cursus, mi quis.

 • Quis viverra ornare.

CHCEM SA STAŤ
ČLENOM STRANY
$50.99
Per month
 • Suspendisse varius enim.

 • Quis viverra ornare.

 • Lorem ipsum dolor sit.

 • Suspendisse varius enim.

Can't decide? Don't hesitate to contact us!

Napíšte nám

Zaujímame sa o Vaše podnety, názory, návrhy, ale taktiež aj o Vašu prípadnú pomoc, podporu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

CENTRÁLA STANK 

Pionierska 1408/28
92522 Veľké Úľany
Slovenská republika

ZÁKLADNE ÚDAJE

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
ičo: 42173027

EMAILový kontakt

centrala@stank.sk

Text Link

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK

a zostante informovaný

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form